logo
Czwartek, 24 maja 2018 r.
imieniny:
Joanny, Zdenka, Zuzanny, Marii – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Chorzy są cennym skarbem Kościoła
 


52. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych trwa w czwartek, 6 lipca na Jasnej Górze. Dzień 6 lipca to patronalne święto Apostolstwa Chorych, jest to bowiem święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. 
 
Do sanktuarium przyjechali chorzy z całej Polski - w sumie ponad 2 tys. osób. Pielgrzymowanie umożliwiała im często pomoc opiekunów i wolontariuszy, pracowników służby zdrowia, rodzin i przyjaciół. Duża część uczestników pielgrzymki na co dzień zaangażowana jest w działalność Apostolstwa Chorych. 
 
Szczególną intencją tegorocznej pielgrzymki było dziękczynienie za dar śp. ks. abpa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, w pierwszą rocznicę jego śmierci. 
 
O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. w bazylice, której przewodniczył bp Marek Szkudło, biskup pomocniczy arch. katowickiej. 
 
Podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski rozpoczynając Mszę św. zwrócił się do chorych i niepełnosprawnych: „Jako ludzie chorzy i starsi jesteście tutaj, pokonaliście tyle różnych przeszkód, trudności, obaw, lęków. Przyszliście tutaj, aby swoje cierpienie złączyć z cierpieniem Maryi, która pokazuje nam Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. Jesteście Apostołami XXI wieku, bo przecież przez wasze cierpienie dokonują się wielkie znaki w Polsce, w Europie i na całym świecie”. 
 
„Życzymy wam, abyście wracając do swoich domów, środowisk, tam, gdzie mieszkacie, byli radosnymi apostołami cierpienia, abyście z uśmiechem i z różańcem w ręku głosili współczesnemu człowiekowi, że życie ma sens, a cierpienie jest wielkim darem i wyróżnieniem, do jakiego zaprasza nas Pan Jezus” - życzył o. Poteralski. 
 
Homilię w języku włoskim wygłosił delegat Ojca Świętego Franciszka ks. prał. Jean-Marie Mupendawatu, sekretarz Papieskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Homilię tłumaczył ks. Dariusz Giers, pracujący w tej dykasterii. 
 
Ks. Jean-Marie Mupendawatu wspominał w homilii postać śp. abpa Zygmunta Zimowskiego: „Byłem jego najbliższym współpracownikiem od 2009 roku. Mogę zaświadczyć o jego wielkim zaangażowaniu i trosce o chorych oraz o tych, którzy na różny sposób im posługują. Na niedługo przed śmiercią, już na łożu boleści, redagował jeszcze ostatnie dokumenty”. 
 
„Człowiekiem udzielającym pomocy, podkreślał arcybiskup Zimowski we wstępie do nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia, o której wydanie bardzo usilnie zabiegał, jest w dzisiejszym świecie medycznym nie tylko lekarz, pielęgniarka, personel pomocniczy, ale także biolog, farmaceuta, pracownik administracji szpitalnej, ustawodawca w dziedzinie służby zdrowia, czy każdy inny, kto styka się w swej pracy z zagadnieniami zdrowia i choroby. Dla nikogo z nich chory nie może być nigdy tylko przypadkiem klinicznym, anonimową jednostką, na której stosuje posiadaną wiedzę, ale zawsze człowiekiem chorym, do którego podchodzi się z postawą sympatii w etymologicznym znaczeniu tego słowa. Wymaga to miłości, dyspozycyjności, uwagi, zrozumienia, życzliwości, cierpliwości, dialogu” - przypominał ks. Jean-Marie Mupendawatu. 
 
O pracach nad polskim tłumaczeniem nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia mówił na zakończenie Mszy św. ks. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. 
 
Mszę św. koncelebrowało 14 duszpasterzy chorych na czele z ks. Wojciechem Bartoszkiem, krajowym duszpasterzem Apostolstwa Chorych, który na zakończenie Eucharystii wygłosił podziękowania. Do zgromadzonych w bazylice jasnogórskiej pielgrzymów słowo skierował także bp Marek Szkudło. 
 
W procesji z darami przedstawiciele Apostolstwa Chorych złożyli list jedności chorych z Papieżem Franciszkiem. 
 
W programie pielgrzymki znalazł się koncert kwartetu smyczkowego Akademos, który swą grą uświetnił także liturgię. 
 
O godz. 13.30 rozpoczęła się Droga Krzyżowa w bazylice jasnogórskiej, a o godz. 14.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu miało miejsce Nabożeństwo Lourdzkie połączone z indywidualnym błogosławieństwem każdej osoby Najświętszym Sakramentem. 
 
 
Apostolstwo Chorych jest wspólnotą, która pomaga chorym przeżywać cierpienie w sposób twórczy, bardziej Chrystusowy. Nie jest odrębną organizacją, chociaż Papież Pius XI zatwierdzając 12 sierpnia 1934 r. Apostolstwo Chorych nazwał je "Unio Pia" - czyli pobożnym stowarzyszeniem. Papież ten postawił Apostolstwo Chorych obok Akcji Katolickiej jako wzór postawy apostolskiej. 
 
Założyciel Apostolstwa Chorych - ks. dr Michał Rękas uważał, że "Apostolstwo Chorych ma za cel uczynić z chorych apostołów przez przyjęcie, znoszenie i ofiarowanie cierpień za Kościół i zbawienie dusz. Apostolstwo podnosi chorego na duchu, ukazuje mu wielkie możliwości pracy twórczej mimo choroby i przez chorobę, uczy chorego cierpieć dobrze, po chrześcijańsku". 
 
Apostolstwo Chorych apostołuje przez wydawanie miesięcznika pod tytułem "Apostolstwo Chorych" oraz przez radio. Wolą Założyciela było, aby miesięcznik stał się listem dla chorych i niepełnosprawnych, jakby formą odwiedzin w domu chorego, często samotnego i opuszczonego. Inna drogą dotarcia do chorego człowieka, zwłaszcza młodszego, jest także strona internetowa Apostolstwa Chorych. 
 
Chorzy, którzy z własnej woli pragną spełnić warunki przyjęcia do Apostolstwa Chorych, powinni zwrócić się do Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Chorych w Katowicach, skąd jako dowód przyjęcia otrzymają dyplom i krzyżyk Apostolstwa Chorych, a także drukowane listy miesięczne redagowane przez Sekretariat w formie czasopisma. 
 
Aby zostać członkiem Apostolstwa Chorych należy spełnić trzy warunki: 
1. przyjmować cierpienie z poddaniem się woli Bożej; 
2. znosić je cierpliwie, po chrześcijańsku, w zjednoczeniu z Jezusem, który się za nas ofiarował na Krzyżu, ofiaruje w Eucharystii, żyje w Kościele; 
3. ofiarować swe cierpienia Bogu w intencji przybliżenia Królestwa Bożego, za zbawienie świata, za Kościół i Ojczyznę, w intencji Ojca świętego. 
 
Te trzy warunki stanowią istotę Apostolstwa Chorych. Nie obowiązują one pod groźbą grzechu, ani na zawsze, ale tylko na czas trwania choroby. Chorzy, którzy z własnej woli pragną spełnić trzy wymienione warunki powinni zgłosić się do Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Chorych w Katowicach, skąd jako dowód przyjęcia otrzymają dyplom i krzyżyk Apostolstwa Chorych, a także drukowane listy miesięczne, redagowane przez Sekretariat i samych chorych w formie czasopisma.

o. Stanisław Tomoń 
www.jasnagora.com