DRUKUJ
 
Rekolekcyjne zatrzymanie w drodze
 


Osiemnastu chrystusowców celebrowało we wtorek, 6 lutego Mszę św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Eucharystia sprawowana była w ramach rekolekcji, jakie kapłani odbywają w Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Częstochowie. Nauki rekolekcyjne głosi o. Adam Gęstwa z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, dyrektor Szkoły dla Spowiedników. 
 
„W naszym zgromadzeniu jest wpisany w ustawy obowiązek, że każdy brat zakonny i kapłan jest zobowiązany do odprawienia sześciodniowych rocznych rekolekcji. I proponujemy kilka serii w ciągu roku, bo wiadomo, że każdy jest zatrudniony na parafii i trzeba ten tydzień jednak wygospodarować. Jedną z takich możliwości jest właśnie ten tydzień w naszym domu w Częstochowie – mówi ks. Ryszard Głowacki, generał chrystusowców – Rekolekcje są zawsze zatrzymaniem się w biegu, zatrzymaniem się w drodze, są okazją do pogłębienia kontaktu z Panem Bogiem, ale także i refleksją, jak ja temu Panu Bogu służę”. 
 
Mszy św. odprawionej o godz. 11.00 przewodniczył ks. Ryszard Głowacki, homilię wygłosił ojciec rekolekcjonista. 
 
„Kościół widzi siebie w Maryi, nie stawia Jej w gronie Osób Trójcy Świętej, lecz widzi w Niej najdoskonalszy wzór, uczy się od Niej sposobu bycia, bardzo ubogiego, wsłuchanego w Słowo, uczy się od Niej, jak stawać się Kościołem podczas przebaczenia, czy to w konfesjonale, czy to w naszych relacjach kapłańskich, czy może w rodzinie i w relacjach pomiędzy nami. Tam przychodzi Duch Święty, tam stajemy się brzemienni przebaczeniem, tam rodzi się Kościół – podkreślił w homilii o. Adam Gęstwa – Niech Bogu będą wielkie dzięki, tutaj u stóp Kościoła, u stóp Maryi za to, że jesteśmy wspólnotą i Kościołem, że jesteśmy ubodzy, bo wszystko, co mamy, pochodzi od Boga, i za każde przyklęknięcie w konfesjonale błogosławmy tutaj, bo tam rodzimy się jako ci, którzy są Kościołem. A my, kapłani, którzy siadamy w konfesjonale, miejmy świadomość, że tam rodzi się Kościół, tam, gdzie jest przebaczenie”. 

o. Stanisław Tomoń 
 
 
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, wypełniając swoją misję w Kościele powszechnym, włącza się w apostolstwo na rzecz Rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchowość Towarzystwa Chrystusowego, wypływająca z życia zakonnego i kapłańskiego, oparta jest na charyzmacie założyciela, Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda i posłannictwie Zgromadzenia. Wypływa także z późniejszych tradycji, wypracowanych przez wspólnotę, zwłaszcza kierowaną przez pierwszego przełożonego generalnego, współzałożyciela, Sługę Bożego ks. Ignacego Posadzego. Szeroko rozumiana troska o polskich emigrantów nie ogranicza się jedynie do posługi duszpasterskiej. W prowincjach zagranicznych oprócz pracy duszpasterskiej wielką wagę przywiązuje się do podtrzymania zdrowego ducha patriotycznego, życia społecznego i polskiej kultury. W tym celu używa się wszystkich dostępnych środków masowego przekazu (audycje radiowe prowadzone w języku polskim, druk gazetek parafialnych i periodyków, strony internetowe, itp.). 

 
www.jasnagora.com