DRUKUJ
 
Inauguracja roku szkolnego Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej
 


Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia rozpoczęła kolejny rok szkolny od modlitwy przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. 
 
W poniedziałek, 3 września, Eucharystii o godz. 9.30 w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przewodniczył o. Nikodem Kilnar, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych i kapelan Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej. 
 
„Przychodzimy dzisiaj na to święte miejsce, aby powierzyć Matce Najświętszej rozpoczynający się nowy rok szkolny Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej – mówił podczas homilii o. Nikodem Kilnar - Przychodzimy, jak to mówił św. Paweł w Pierwszym Liście, z bojaźnią i drżeniem, bo jest nowy rok, zwłaszcza pierwsze klasy to przeżywają. Rodzice też patrzą z miłością, bojaźnią i drżeniem, co się będzie działo z tym dzieckiem przez najbliższe osiem lat. Ale przychodzimy właśnie, aby powierzyć Matce Bożej trud wychowani tych dzieci, których opatrzność Boża postawiła na drodze naszego życia, i wobec których również spełniamy rolę służebną. Bo Bóg daje powołanie, rodzicom daje dzieci na wychowanie, i rodzice spełniają tę rolę służebną wobec dzieci, również stawiając wymagania. Dzieci przychodzą do szkoły, i nauczyciele, których Pan Bóg stawia na drodze ich życia również spełniają wobec nich rolę służebną, prowadząc ich, stawiając wymagania, podnosząc ich kwalifikacje i zdolności muzyczne, aby przygotować ich do podjęcia obowiązków, jakie określi przed nimi Pan Bóg”. 
 
W prezbiterium zasiadły pierwszaki, które otrzymały w czasie Mszy św. obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej z modlitwą zawierzenia. 
 
Podczas Eucharystii Jolanta Sosińska , dyrektor Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej odczytała Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia. 
 
o. Stanisław Tomoń 
www.jasnagora.com