DRUKUJ
 
Jubileuszowe spotkanie młodych u zmartwychwstańców
 


W dniach 28-30 września w Krakowie odbędzie się X Zmartwychwstańcze Spotkanie Młodych. Zgłoszenia na to spotkanie można nadsyłać do najbliższego piątku. 
 
Wydarzenie będzie w tym roku poruszać temat godności osoby ludzkiej. – Wynika to z ośmiu prawd życia duchowego zawartych w charyzmacie i misji zmartwychwstańców. Chcemy zaproponować młodym poznawanie źródeł naszej godności, jak i przyczyn tego, co sprawia, że niekiedy przekraczamy granice i naruszamy godność drugiego człowieka. Pragniemy zastanowić się nad tym, jak budować poczucie własnej godności i szanować ją u innych – opisuje ks. Stanisław Szklarczyk CR, odpowiedzialny za spotkanie.
 
Rekolekcje będą prowadzone w myśl słów z Księgi Izajasza: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!”. – W odpowiedzi zapraszamy do refleksji nad tym słowem, ale także do wspólnego radowania się, bycia ze sobą oraz spotkania z Tym, który nas ukochał – podkreśla kapłan.
 
Temat przewodni zostanie rozwinięty w trzech konferencjach, pod następującymi tytułami: „Twoja godność w Słowie”, „Skutki sklerozy” i Pamięć o swej godności”. Oprócz tego w planie wydarzenia znalazły się m.in. codzienna Eucharystia, modlitwa brewiarzowa oraz sobotnie spotkanie Agape.
 
Szczególnym gościem i osobą współprowadzącą weekendowe spotkanie będzie Justyna Łukasiak – pedagog resocjalizacyjny, pracujący jako wychowawca z młodymi, którzy przekroczyli granice godności swojej i drugiego człowieka. Młodych odwiedzi również prowincjał Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców, ks. Krzysztof Swół CR, który będzie przewodniczył i wygłosi homilię podczas niedzielnej Eucharystii.
 
Zgłoszenia na X Zmartwychwstańcze Spotkanie Młodych, które będzie się odbywać na terenie Wyższego Seminarium Zmartwychwstańców w Krakowie, przyjmowane są do 21 września drogą elektroniczną na adres cathmar@wp.pl. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na jego facebookowym profilu.

KAI, luk / Kraków
fot. zmartwychwstancy.pl
www.diecezja.pl