Chanel Santini KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących
DRUKUJ
 
Policjanci na pielgrzymce
 


17. Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego rozpoczęły się w niedzielę, 30 września. W dorocznej modlitwie udział biorą komendanci wojewódzcy, powiatowi, miejscy i rejonowi, policjanci i pracownicy Policji z całego kraju oraz ich rodziny. Przybyli także przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń i fundacji działających w Policji, wśród nich przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 oraz duszpasterze Policji. Obecny jest komendant główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk. 
 
„Jest siła miecza i jest siła ducha. I chodzi tutaj o to, aby ci, którzy dbają o porządek, byli mocni od środka, mieli ducha mocnego, bo wtedy jest szansa, że służba człowiekowi będzie rzeczywiście udana służbą” - mówi o wymiarze jasnogórskiego pielgrzymowania Policji bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa Policji. 
 
Pielgrzymka wyruszyła z Placu Biegańskiego, gdzie złożono kwiaty przy pomniku Józefa Piłsudskiego. W drodze na Jasną Górę tradycyjnie wiązanki kwiatów złożone zostały także pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a uroczysty Apelu Pamięci w 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej odbył się pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w al. Henryka Sienkiewicza. 
 
„Jak co roku ostatnia niedziela września, święto naszego patrona św. Michała Archanioła, i jak co roku przepiękna pogoda, właśnie dla nas, na ten specjalny dzień, kiedy środowisko policyjne wraz ze swoimi najbliższymi, ze swoimi rodzinami przybywamy tutaj, na jasnogórskie wzgórze, by pokłonić się nisko Królowej Polski. Zawsze w tym marszu z placu Biegańskiego na jasnogórskie błonia zatrzymujemy się w tym niezwykłym miejscu, przy pomniku Nieznanego Żołnierza – mówił komendant główny Policji Jarosław Szymczyk podczas Apelu Pamięci – Zatrzymujemy się co roku po to, aby oddać hołd bohaterom naszej Ojczyzny, tym, którzy w trosce o dobro przyszłych pokoleń, o dobro nas wszystkich, o dobro naszej Ojczyzny nie wahali się oddać tego, co najcenniejsze – własnego życia. I za tę ofiarę jesteśmy zobowiązani być im zawsze wdzięczni. Za tę ofiarę należy im się najwyższy hołd, i najwyższe słowa uznania. Ale nie tylko tutaj dzisiaj, raz w roku, ale te słowa pamięci, uznania szacunku i hołdu powinniśmy oddawać każdego dnia. Jestem niezwykle dumny, że przychodzi mi stać na czele formacji, dla której ten element tożsamości i pamięci o poprzednikach, którzy oddali to, co najcenniejsze – własne życie – jest tak ważne”. 
 
Centralnym punktem pielgrzymki jest Msza św. odprawiona na jasnogórskim Szczycie. Eucharystii, która rozpoczęła się o godz. 13.15, przewodniczy bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa Policji. 
 
Słowa powitania skierował o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry: „Dziękujemy Panu Bogu za waszą trudną służbę dla zachowania ładu i dobra społecznego. Wraz z wami modlimy się o Boże błogosławieństwo dla was i waszych rodzin. Niech św. Michał Archanioł, wasz patron, wspiera was w codziennej trudnej i odpowiedzialnej pracy, a przeciw niegodziwościom złego ducha będzie wam zawsze obroną”. 
 
„Na fundamencie jakich wartości można budować przyszłość niezwykle ważnej formacji dla naszego państwa i jego mieszkańców, jaką jest Policja? Co stanowi o jej sile, a co zdecydowanie ją osłabia? Jakich ludzi potrzebuje polska Policja? – pytał podczas homilii bp Józef Guzdek - Wśród wielu wartości tą pierwszą i najważniejszą jest świadomość własnej godności i poszanowanie godności drugiego człowieka. Policjant, który jest solidny w wykonywaniu powierzonych mu zadań, jest godny szacunku, uznania i wdzięczności, bo sam ryzykuje zdrowiem i życiem, by inni mogli żyć. Nie może żyć i działać pod presją lęku i niepewności jutra. Owszem, musi mieć świadomość, że tylko uczciwa i solidna służba daje poczucie stabilności, musi nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić warsztat pracy. Konsekwencją lenistwa, nieuczciwości i braku rzetelności w wykonaniu powierzonych mu zadań mogą być upomnienie, nagana, a nawet zwolnienie ze służby, ale nigdy nie mogą one łączyć się z upokorzeniem i poniżeniem człowieka”. 
 
„Wyrazem poszanowania godności człowieka jest okazanie uznania za solidną pracę, służbę czy wyjątkowe zaangażowanie – podkreślał biskup - Poza przypadkami łamania etyki zawodowej, nadużyć, a nawet przestępstw, oraz karnym wydaleniu z szeregu Policji, każdy policjant, który rozstaje się z mundurem, powinien mieć prawo do godnego pożegnania się z formacją, której w pełni oddał swoje życie. Nie wolno nam zapomnieć o tych stróżach prawa i porządku publicznego, którzy dziś już są na zasłużonej emeryturze. Bez względu na zmieniające się okoliczności, tym, którzy ryzykowali swoim zdrowiem i życiem w walce z patologiami społecznymi, nieuczciwością i przestępcami, również należą się wdzięczność i uznanie. Tylko ci, którzy byli winni ludzkich łez, więzienia a nawet śmierci niewinnych, powinni ponieść zasłużoną karę”. 
 
„Niech modlitwa i czas wspólnej refleksji tu, w tym świętym miejscu dla narodu polskiego, przyczynią się do tego, abyśmy na nowo odkryli wartość swojej godności - jestem dzieckiem Boga, jestem chrześcijaninem, jestem synem tej pięknej ziemi, której na imię Polska – kontynuował bp Guzdek - Zapytajmy, czy szanujemy naszą godność i czy nie pozwalamy innym, aby ją deptali? Czy szanujemy godność każdego człowieka, która jest dobrem osobistym chronionym przez Dekalog, przez Konstytucję, Kodeks Prawa Cywilnego i Kodeks Prawa Karnego?”. 
 
Na zakończenie Eucharystii głos zabrali: komendant główny Policji Jarosław Szymczyk i Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. 
 
Po Mszy św. zaplanowano modlitwę przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” - „Chwała Zwyciężonym!” w Kaplicy Cudownego Obrazu. Tablica została wmurowana w ścianę Kaplicy Matki Bożej podczas 1. Pielgrzymki Policji, 29 września 2002 r. Jest poświęcona pamięci ponad 12 tysięcy policjantów pomordowanych na Wschodzie, zgładzonych przez sowieckich komunistów od 17 września 1939 roku. Płaskorzeźbę zaprojektował i wykonał artysta plastyk z Warszawy Eugeniusz Kozak. Tablicę ufundowano ze składek policjantów, NSZZ Policjantów i Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku”. 
 
W ramach pielgrzymki przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego otwarta została wystawa fotograficzna pt. „Historia Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego”. A z racji obchodzonego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zaplanowano uroczysty koncert Chóru Garnizonowego z Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski. Koncert zabrzmi w Sali Papieskiej. 
 
Podczas Jasnogórskiego Spotkania Policji Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ich Rodzin Represjonowanych w PRL ‘Godność’ po raz pierwszy przyznało Krzyż Godności „Nasz Honor dla Godności Polski”. Wśród wyróżnionych znaleźli się o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry oraz bp Józef Guzdek. 
 
o. Stanisław Tomoń 
www.jasnagora.com