DRUKUJ
 
W Rzeszowie rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP
 


Dyrektorzy wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych z całej Polski oraz duszpasterze krajowi różnych środowisk 19 marca rozpoczęli trzydniowe posiedzenie w ramach prac Komisji Duszpasterstwa KEP. Głównym tematem spotkania jest program duszpasterski na lata 2019-2022 skoncentrowany na Eucharystii.
 
Rzeszowskie spotkanie odbywa się w Domu Diecezjalnym Tabor. W słowach otwarcia abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, mówił o nadziei związanej z nowym programem, który będzie koncentrował się na Eucharystii. „Chodzi nam o to, abyśmy coraz bardziej zapraszali wiernych do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika; żeby przekazywać naszym wiernym prawdy wiary związane z Eucharystią oraz zapraszać do udziału w Eucharystii młodzież i dzieci, gdyż na Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia” – powiedział arcybiskup zapowiadając w ostatnim roku nowego programu duszpasterskiego zorganizowanie diecezjalnych kongresów eucharystycznych według uznania biskupów diecezjalnych.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa zwrócił również uwagę na przeżywanie niedzieli w kontekście ustawy o zakazie handlu. „Jest to bardzo poważny problem, gdyż wiele środowisk regularnie atakuje ustawę zakazującą handlu w niedzielę. (…) Powinniśmy się zjednoczyć w trosce o wolną niedziele, o niedzielę, która będzie sprzyjać świętowaniu. Niedziela to nie tylko przestrzeń religijna ale przestrzeń kultury, przestrzeń budowania relacji rodzinnych. Niedziela tworzy naszą tożsamość. Albo w kulturze europejskiej obronimy niedzielę albo stracimy tożsamość” – mówił abp Skworc.
 
W dalszej części zebrani wysłuchali wystąpienia ks. Romana Chromego, konsultora Komisji Duszpasterstwa KEP, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa archidiecezji katowickiej. Ks. Chromy zaprezentował przyjętą przez Komisję Duszpasterską tematykę programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022 z hasłem „Eucharystia daje życie”.

W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).
 
Kolejny prelegent, ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor pallotyńskiego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, przedstawił najnowsze badania na temat religijności Polaków.  Duchowny, odwołując się do prac polskich i zagranicznych badaczy filozofii, kultury i religii, m.in. Charlesa Taylora i George’a Weigela, zwrócił uwagę m.in. na tendencje sekularyzacyjne obecne w wielu wymiarach współczesności.
 
Środowe obrady rozpoczną się Mszą św. pod przewodnictwem abp. Wiktora Skowrca. Uczestnicy wysłuchają trzech wystąpień: ks. Jana Szeląga, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego archidiecezji przemyskiej pt. „Praktyczna realizacja celów i założeń programu duszpasterskiego na przykładzie archidiecezji przemyskiej”; bp. Rudolfa Pierskały, biskupa pomocniczego opolskiego, pt. „«Oto wielka tajemnica wiary» – implikacje liturgiczne” oraz bp. Romana Pindla, biskupa bielsko-żywieckiego, pt. „«To czyńcie na moją pamiątkę» – ustanowienie Eucharystii w perspektywie biblijnej”. Będzie też czas na dyskusję oraz zwiedzanie Rzeszowa.
 
W czwartek zaplanowano pracę w grupach. Obrady zakończy Msza św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby.
 
fot: ks. R. Flak
www.archidiecezjakatowicka.pl
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー