DRUKUJ
 
Partytura jako dar serca i miłości
 


Kompozytor młodego pokolenia Sebastian Szymański przekazał 13 stycznia na ręce o. Nikodema Kilnara partyturę swojej Mszy MISSA SPEI (Msza Nadziei) na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną.

 

„Moim głównym celem wizyty na Jasnej Górze było przywiezienie partytury mojej Mszy 'Missa Spei'. Jest to utwór, który napisałem w latach 2017-2019 na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. Jego wykonanie miało miejsce 6 grudnia 2020 r. w Filharmonii Krakowskiej” - opowiada Sebastian Szymański i podkreśla, że dzieło muzyczne to „wotum wdzięczności Matce Bożej za dar wspaniałej żony”, jak również „za otrzymane łaski i nieustanną ochronę w każdej sytuacji”. „Partyturę tego utworu przywiozłem tutaj dziękując, i powierzając się Jasnogórskiej Pani. W każdej sytuacji wiem, że Ona czuwa” - podkreśla.

 

„Msza stanowi jeden z najważniejszych elementów wymiaru artystycznego kompozytorów, którzy poszukują odpowiedzi, którzy poszukują prawdy. Jest to jeden z najtrudniejszych tematów, ale napisanie go wiążę się z ogromną satysfakcją, a prawykonanie i wykonywanie go później – proszę sobie wyobrazić, jaka to jest radość później – charakteryzuje utwór kompozytor – Msza jest takim pierwszym poważnym utworem liturgicznym, który pojawił się w mojej twórczości. Skonstruowana jest z 5. części stałych, dołożyłem również do niej 2. części zmienne, które niekoniecznie muszą być wykonywane, ale są również z nią związane”.

 

Prawykonanie siedmioczęściowego cyklu mszalnego Sebastiana Szymańskiego MISSA SPEI na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną odbyło się 6 grudnia 2020 r. w Filharmonii Krakowskiej. Koncert odbył się z okazji jubileuszu 40-lecia powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz NSZZ „Solidarność”. Utwór wykonali: Chór Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – przygotowanie Piotr Piwko; Górecki Chamber Choir – przygotowanie Janusz Wierzgacz; Chór Opery Krakowskiej; Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie pod dyr. Sebastiana Perłowskiego.

 

Kompozytor zapytany o Jasną Górę i rolę tego miejsca w jego życiu mówi: „Przez wiele lat prosiłem o dar żony. Prosiłem codziennie odmawiając jedną dziesiątkę różańca. Tu przytoczę słowa kompozytora Wojciecha Kilara: ‘Dla wielu Polaków Częstochowa jest stolicą pod względem wiary w Polsce’. Jasna Góra jest tym miejscem, gdzie jest Matka, którą prosiłem tyle lat, już nawet traciłem nadzieję, a dzięki Niej się to wszystko udało, i poznałem moją żonę”.

 

o. Stanisław Tomoń
jasnagora.com