DRUKUJ
 
Pielgrzymka abp. Tomasza Pety z Kazachstanu
 


- Tu bije serce naszej Matki, tutaj przez 13 lat pielgrzymowałem pieszo i zawsze chcę wracać - powiedział abp Tomasz Peta, metropolita Astany. Dziś na Jasnej Górze modlił się w intencji Kazachstanu i tamtejszego Kościoła. Prosił Matkę Bożą o siłę do dalszej posługi. „Jasna Góra jest tym szczególnym domem naszej Matki, dlatego bardzo pragniemy tu być”, mówił abp Peta, który przebywa w Polsce na krótkim urlopie.

 

Metropolita Astany, jedynej metropolii obrządku łacińskiego w Kościele katolickim w Kazachstanie, zauważył, że „każda społeczność ma swoje ukochane sanktuarium, swoją małą Częstochowę, dla Kazachstanu jest nim sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornoje. - Papież Jan Paweł II nazwał je sanktuarium narodowym Kazachstanu, jest tam Ołtarz Adoracji Najświętszego Sakramentu „Gwiazda Kazachstanu”, dar Stowarzyszenia Communita Regina Della Pacem, realizującego dzieło „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” - przypomniał abp Peta. Podkreślił, że „różaniec i adoracja Jezusa to testament św. Papieża”.

 

Wioska Oziornoje powstała w 1936 r. w północnym Kazachstanie, po bezprawnym przesiedleniu tam Polaków z Ukrainy. Od pierwszych dni pokładali wielką ufność w Bogu, co wyrażało się w modlitwie, zwłaszcza różańcowej. W marcu 1941 r. w pobliżu wioski pojawiło się jezioro. Było w nim mnóstwo ryb, dzięki którym przesiedleńcy ocaleli od śmierci głodowej w czasie wojny.

 

W 1990 r. mieszkańcy Oziornego zaczęli budowę kościoła, który został poświęcony już w 1993 r. pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju. W 1997 r. w miejscu, gdzie niegdyś pojawiło się jezioro została ustawiona figura Matki Bożej z rybami, jako dziękczynienie za te dary. Wcześniej poświęcił ją w Polsce papież Jan Paweł II.

 

Parafia Królowej Pokoju szybko stała się sanktuarium maryjnym dla całego Kazachstanu. Tutaj pielgrzymują ludzie z różnych stron kraju, szczególnie na odpust Królowej Pokoju (niedziela w pobliżu 25 czerwca).

 

W 2012 r. Benedykt XVI poświęcił przeznaczony dla sanktuarium w Oziornym Ołtarz Adoracji Najświętszego Sakramentu “Gwiazda Kazachstanu”, dar Stowarzyszenia Communita Regina Della Pacem, realizującego dzieło „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju. Ołtarz na Jasnej Górze 3 maja 2013 r. został symbolicznie przekazany dla Kazachstanu.

 

Maria Bareła/Izabela Tyras

jasnagora.com