logo
Niedziela, 09 sierpnia 2020 r.
imieniny:

Romana, Rozyny, Ryszarda – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
 

Czwartek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102 (101), 13-14b. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20b); Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;
Stary lekcjonarz: Iz 26, 7-9. 12. 16-19; Ps 102, 13-14ab. 15-16. 17-19. 20-21; Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;

[zielony kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 26,7-9.12.16-19)
Psalm nadziei

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w swym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.
Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał.
Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedyś Ty chłostał. Jak brzemienna, bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu, tak myśmy się stali przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić; ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie.
Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 102,13-14ab.15-16.17-19.20-21)


Refren: Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. 

Ty zaś, o Panie, trwasz na wieki, *
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia. 
Powstań i okaż litość Syjonowi, *
bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował. 

Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie, *
żalem ich przyjmują jego gruzy. 
Poganie będą się bali imienia Pana, *
a Twej chwały wszyscy królowie ziemi. 

Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie, +
przychyli się ku modlitwie opuszczonych *
i nie odrzuci ich modłów. 
Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. 

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, *
popatrzył z nieba na ziemię, 
aby usłyszeć jęki uwięzionych, *
aby uwolnić skazanych na śmierć.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 11,28-30)
Jezus cichy i pokorny sercem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Teresa Benedykta od Krzyża

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891 roku, jako najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. Po studiach uniwersyteckich oddała się pracy nauczycielskiej. W roku 1922 przyjęła chrzest i otrzymała imię Teresa, a w roku 1933 wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii. Od nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Wstępując do Karmelu, wybrała imiona Teresa Benedykta od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku.

jutro: Św. Wawrzyniec

wczoraj
dziś
jutro
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー