logo
Poniedziałek, 25 października 2021 r.
imieniny:
Ingi, Maurycego, Sambora, Darii, Blanki, Gaudentego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Kult krzyża
 


Dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego tajemnica wpisana jest w charyzmat Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Umiłowania krzyża uczył paulinów ich założyciel bł. Euzebiusz i z tego powodu nazywano ich Pustelnikami św. Krzyża. Wezwanie Znalezienia Krzyża Świętego nosi też jasnogórska bazylika. Obok Cudownego Obrazu szczególnym miejscem w Kaplicy Matki Bożej jest ołtarz ze słynącym szczególnymi łaskami krzyżem i figurą Jezusa Ukrzyżowanego. Gotycki krucyfiks to zabytek pochodzący z XV w. z warsztatu Wita Stwosza.

 

- Figura Chrystusa na krzyżu stwarza wyjątkową atmosferę do kontemplacji tajemnicy zbawienia człowieka - zauważa o. Stanisław Rudziński, kustosz zbiorów wotywnych Jasnej Góry.


Według tradycji zakonnej krucyfiks ten został ofiarowany na Jasną Górę po śmierci Kazimierza Jagiellończyka przez królową wdowę Elżbietę. Do końca w. XVIII przed krucyfiksem odprawiane były Msze św. wotywne za zmarłych królów polskich.

 

Na Jasnej Górze znajduje się też późnogotycki relikwiarz z cząstką Krzyża Świętego. Krucyfiks ten to jeden z najcenniejszych zabytków jasnogórskich ofiarowany paulinom w 1510r. z fundacji króla Zygmunta Starego.

Pierwszy pauliński klasztor na Węgrzech otrzymał znamienny jakby programowy tytuł Świętego Krzyża. - Charyzmat Euzebiusza to rozmiłowanie braci w tajemnicy Krzyża i ciągłej kontemplacji Męki Pańskiej - przypomina historyk, o. Józef Płatek.

 

Zagadnienie kultu krzyża u paulinów można by porównać do witraża, na który można patrzeć od zewnątrz - aspekt historyczny - i od wewnątrz - życie kenozą, wyniszczenie, asceza. Także najnowsze konstytucje zakonne nawiązują do dobrowolnego upodobnienia się paulina do Chrystusa cierpiącego, przybliżając tym samym zobowiązującą tradycję: „Ojcowie nasi żyli tajemnicą Krzyża”.

 

Praktyka pokutnego życia do dziś jest jedną z podstawowych cech duchowości synów św. Pawła. To właśnie z tego powodu paulini przez dłuższy czas nazwani byli pustelnikami Świętego Krzyża.

W oparciu o „Euzebiuszową teologię krzyża”, zakonnicy paulińscy dawali zdecydowane świadectwo wierności charyzmatowi życia pokutnego zwłaszcza w najtrudniejszych momentach historii zakonu, jak np. w czasie najazdów tureckich, w okresie reformacji i kasat. Innym aspektem „paulińskiej teologii krzyża” są kościoły przyklasztorne, ołtarze i kaplice oraz bogata ikonografia poświęcona Chrystusowi Ukrzyżowanemu.

 

Izabela Tyras

jasnagora.com