logo
Czwartek, 15 kwietnia 2021 r.
imieniny:
Anastazji, Teodora, Adolfiny, Paternusa, Wacława – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Miłuj bliźniego jak siebie samego
 


W intencji najbiedniejszych, w trudnym czasie pandemii, na Jasnej Górze w niedzielę, 7 marca modlili się przedstawiciele Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, którzy odbywają w Częstochowie rekolekcje wielkopostne. Towarzystwo Brata Alberta działa od 1981 r., jest to najstarsza organizacja w Polsce, która pomaga osobom bezdomnym. Pomoc w wyjściu z bezdomności to główny cel prowadzonych przez nich schronisk.

Przedstawiciele Towarzystwa modlą się zawsze na Jasnej Górze w listopadzie, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich.

 

Członkowie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta wzięli udział we Mszy św. odprawionej w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik, krajowy kapelan Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

 

„Stajemy dzisiaj u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, którą św. Brat Albert ponad 100 lat temu ustanowił fundatorką i opiekunką swoich dzieł posługi najuboższym i odrzuconym przez ludzi – mówił w homilii ks. Stanisław Słowik – Zgromadzeni dzisiaj na Jasnej Górze pracownicy i przedstawiciele ponad 130. schronisk i placówek pomocy bezdomnym i wykluczonym, pragniemy dziękować dobremu Bogu za skuteczne zmaganie się z pandemią koronowirusa wśród osób doświadczających bezdomności. Z radością zauważamy, że dotychczas odsetek zmarłych ludzi bezdomnych z powodu pandemii jest mniejszy niż średnia w całym naszym kraju. Jednocześnie usilnie prosimy Cię Matko Boża, opiekuj się Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i umacniaj nas w walce z najróżniejszymi przeciwnościami losu”.

 

„Maryjo spraw, aby ludzie bezdomni, poranieni i doświadczający przemocy w tym szczególnie trudnym czasie spotkali wielu czułych i wrażliwych braci i siostry, którzy pomogą zasmakować tej miłości, o którą apeluje do nas Papież Franciszek. Kiedy różni urzędnicy nawołują nas - zostańcie w domu, gdzie mają schronić się ci, którzy domu nie mają? Prośmy więc wspólnie Matkę Najświętszą, aby w Ojczyźnie naszej nie zabrakło schronienia i pożywienia dla każdego człowieka żyjącego pośród nas. Niech napomnienie Boga z Góry Synaj: ‘będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego’ brzmi nieustannie w naszych uszach i w naszych sercach, a dzieląc z napotkanymi braćmi naszą małość i nasze niedostatki, obyśmy dostąpili tej radości, do której wzywa nas i zachęca papież Franciszek” – podkreślał ks. Stanisław Słowik.

 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez m.in.: zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych, poprzez pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną, reintegrację społeczną i zawodową oraz wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków.

 

Towarzystwo działa od 1981 roku. Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r. nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2700 członków zorganizowanych w 67 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

 

„...każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało...” - Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, Towarzystwo stara się stosować w swoich ośrodkach.


o. Stanisław Tomoń
www.jasnagora.com