logo
Niedziela, 01 sierpnia 2021 r.
imieniny:
Alfonsa, Piotra, Juliana, Jarosława, Justyny, Nadziei – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
skrzynka intencji
___________________
 
 reklama
 

Refleksja maryjna

Maryja zrodziła nas pod krzyżem

Maryja pod krzyżem jawi się nam jako córka Syjonu, która po żałobie i stracie swoich dzieci otrzymuje od Boga nowe potomstwo, liczniejsze od poprzedniego nie w kategorii ciała, ale w kategorii Ducha. Psalm, który liturgia przypisuje Maryi mówi: "Oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]: . O Syjonie zaś będzie się mówić: Pan spisując wylicza narody: " (por. Ps 87, 4-6). To prawda - wszyscy urodziliśmy się tam! Powiedzą to również o Maryi, nowy Syjon: wszyscy się z Niej narodzili. O mnie, o tobie, o każdym, również o tym, który jeszcze nie wie, Bóg napisze: "Ten się tam urodził".

Czyż to nie my zostaliśmy "powołani do życia, dzięki Słowu Boga, które jest żywe i trwa" (1 P 1, 23)? Czyż nie jesteśmy tymi, którzy "z Boga się narodzili" (J 1, 13), odrodzeni "z wody i z Ducha" (J 3, 5)? To prawda, ale to nie zaprzecza innemu, podrzędnemu i instrumentalnemu znaczeniu, jesteśmy zrodzeni również z wiary i cierpienia Maryi. Jeżeli Paweł, sługa i apostoł Chrystusa, mógł powiedzieć do wiernych: "ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Jezusie Chrystusie" (1 Kor 4, 15), ileż więcej może powiedzieć Maryja, która jest Matką! Któż bardziej od Niej mógłby uznać za swoje słowa Apostoła: "Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę" (Ga 4, 19)? Ona rodzi nas "ponownie" pod krzyżem, ponieważ już raz zrodziła nas nie w bólach, ale przepełniona radością, kiedy podarowała światu "Słowo żywe i wieczne" - Chrystusa, w którym zostaliśmy zrodzeni ponownie.

R. Cantalamessa


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

 

Patron Dniaśw. Alfons Maria Liguori
 
biskup i doktor Kościoła

Św. Alfons urodził się w Marinelli koło Neapolu w roku 1696. W szesnastym roku życia uzyskał doktorat prawa i rozpoczął karierę adwokacką. Zrozumiawszy niebezpieczeństwo tego zawodu, porzucił go i poświęcił się służbie Bożej. Jako kapłan zauważył ignorancję religijną ludu i założył zgromadzenie redemptorystów dla głoszenia misji ludowych. Napisał pomnikową teologię moralną oraz wiele dzieł ascetycznych. Na rozkaz papieża przez trzynaście lat był biskupem diecezji św. Agaty. Uzyskawszy zwolnienie z tego urzędu wrócił do zgromadzenia i do końca życia świecił przykładem gorliwości. Umarł jako dziewięćdziesięcioletni starzec w roku 1787

jutro: św. Euzebiusza

wczoraj
dziś
jutro