logo
Piątek, 09 czerwca 2023 r.
imieniny:
Anny-Marii, Felicjana, Sławoja, Efrema, Pelagii – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Piątek, 9 czerwca 2023
IX tydzień Okresu Zwykłego, I tydzień psałterza 
 
 
Wspomnienie dowolne św. Efrema – diakona i doktora Kościoła
 
 
 
 
 
Czytania liturgiczne

Piątek. Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła

 

Nowy lekcjonarz: Tb 11, 5-18; Ps 146 (145), 1b-2. 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b); J 14, 23; Mk 12, 35-37;

 

Stary lekcjonarz: Tb 11, 5-17; Ps 146, 1-2 i 6c. 7-8. 9-10; J 14, 23; Mk 12, 35-37;


[zielony kolor szat]

 


PIERWSZE CZYTANIE (Tb 11, 5-18)
Uzdrowienie Tobiasza

Czytanie z Księgi Tobiasza

Anna siedziała przy drodze, wypatrując syna. I spostrzegła go powracającego, i zawołała do jego ojca: «Oto nadchodzi twój syn i człowiek, który poszedł razem z nim». A Rafał rzekł do Tobiasza, zanim ten przybliżył się do ojca: «Wiem, że otworzą mu się oczy. Potrzyj żółcią ryby jego oczy, a lekarstwo wygryzie i ściągnie bielmo z jego oczu; potem twój ojciec przejrzy i zobaczy światło».
Anna tymczasem wybiegła, rzuciła się synowi na szyję i zawołała do niego: «Ujrzałam cię, dziecko, teraz już mogę umrzeć», i rozpłakała się. Także Tobiasz starszy podniósł się i utykając na nogę, wyszedł do wrót podwórza. Wtedy przystąpił do niego Tobiasz z żółcią ryby w ręku, dmuchnął w jego oczy, dotknął go i rzekł: «Ufaj, ojcze!», nałożył mu lekarstwo i odczekał chwilę. Potem obiema rękami ściągnął bielmo z kącików jego oczu. A Tobiasz starszy rzucił mu się na szyję, rozpłakał się i rzekł do niego: «Ujrzałem cię, dziecko, światło moich oczu».
I rzekł: «Niech będzie błogosławiony Bóg! Niech będzie błogosławione wielkie imię Jego! Niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie! Niech będzie obecne nad nami wielkie imię Jego! I niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki! Ponieważ zesłał na mnie plagę, a oto teraz widzę Tobiasza, mego syna».
I wszedł Tobiasz do domu, ciesząc się i wielbiąc Boga na cały głos. Potem Tobiasz opowiedział ojcu, jak szczęśliwie odbył swoją podróż i że przyniósł pieniądze, oraz że wziął za żonę Sarę, córkę Raguela. A oto i ona przybliża się i jest już blisko bramy Niniwy. Potem Tobiasz starszy, ciesząc się i wielbiąc Boga, wyszedł na spotkanie swej synowej do bramy Niniwy. A mieszkańcy Niniwy zdumieli się, gdy go ujrzeli, jak porusza się i kroczy co sił, nie prowadzony za rękę przez nikogo. Tobiasz zaś obwieszczał im, że Bóg zmiłował się nad nim i otworzył mu oczy. Potem Tobiasz podszedł do Sary, żony swego syna, Tobiasza, pobłogosławił ją i tak do niej przemówił: «Witaj, w zdrowiu przybywająca córko, niech będzie błogosławiony twój Bóg, który przyprowadził cię do nas. Niech będzie błogosławiony twój ojciec i niech będzie błogosławiony Tobiasz, mój syn, i ty bądź błogosławiona, córko! Wejdź do domu swego w zdrowiu, z błogosławieństwem i radością! Wejdź, córko!». Tego dnia nastała wielka radość między wszystkimi Żydami mieszkającymi w Niniwie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146 (145), 1b-2. 6c-7. 8-9a. 9b-10)

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
Albo: Alleluja.

Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca mego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, *
dopóki istnieję.

Bóg wiary dochowuje na wieki. *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych. *
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 12, 35-37)
Mesjasz jest Panem Dawida

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego:
„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.
Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?». A liczny tłum chętnie Go słuchał.

Oto słowo Pańskie.
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika

Człowiek pyta:

Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?
Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?

Mt 13, 55-56

 

***

 

KSIĘGA I, Zachęty pomocne do życia duchowego
Rozdział VI, O NIEOPANOWANYCH POPĘDACH
 
1. Kiedy ogarnie nas jakieś nadmierne pragnienie, budzi się niepokój. Człowiek pyszny i chciwy nigdy nie zazna spokoju; ubogi i pokorny chodzi jakby w osłonie pokoju Ps 37(36),11. Kto jeszcze w pełni nie umarł dla siebie, szybko poddaje się pokusom i ulega władzy małych i pospolitych rzeczy. Człowiek słabego ducha, jeszcze choć trochę cielesny i skłonny do zmysłowości, z trudem uwalnia się od ziemskich pożądań. I dlatego często pogrąża się w smutku, gdy usiłuje opanować swoje popędy, i łatwo popada w złość, gdy ktoś mu się sprzeciwi.

2. Jeśli zaś osiągnie to, czego pragnął, natychmiast zaczynają go dręczyć wyrzuty sumienia, że uległ, a przecież nie znalazł spokoju, którego szukał. Prawdziwy pokój serca może uzyskać ten, kto opanowuje popędy, nie kto im służy. Nie ma bowiem pokoju w sercu człowieka cielesnego, zwróconego na zewnątrz, lecz tylko w sercu człowieka żarliwego i uduchowionego.

 

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa

wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny

Księga tęsknoty

 

Cały Stary Testament wprowadza w sens życia wiarą. Ale to nie tylko księga mądrości życia. Jej wyjątkowość polega na wielu zapowiedziach posłania przez Ojca swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Można o niej powiedzieć, że to Księga tęsknoty Izraela za Mesjaszem. Tę tęsknotę przywołuje dziś Jezus, cytując słowa króla Dawida. Wielki król, którego piękną cechą charakteru i ducha była wrażliwość na natchnienia Ducha Świętego, również tęsknił za Mesjaszem (por. Ps 63). Sam będąc namaszczony przez Boga na króla ludu izraelskiego, posiadał tę głęboką świadomość, że nie on jest tym oczekiwanym Mesjaszem. Ale to właśnie jemu została dana obietnica, że gdy spocznie obok swych przodków, Bóg wywyższy jego potomka, który wyjdzie z jego wnętrzności i utrwali jego królestwo na wieki (por. 2 Sm 7, 12-13).

Panie Jezu, tak bardzo za Tobą tęsknię. Daj mi usłyszeć Twój głos w głębi mego serca, natchnij mnie Duchem Świętym, tak bardzo Go potrzebuję. Amen.
 

Rozważania pochodzą z książki
 
ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Magnificat przewodnikiem rządzącego


W całym Piśmie Świętym nie umiałbym wskazać lepszego wersetu niż ta święta pieśń Błogosławionej Matki Boga, której powinni nauczyć się wszyscy ci, którzy pragną sprawować rządy i być pierwszymi w dziele zbawienia ludzkości. Zaprawdę Ona, śpiewająca z ogromną słodyczą, bojaźnią Boga i Jego mocą, kieruje swoje słowa w stronę osób wyższego i niższego stanu. Jedni mogą posłuchać śpiewu zwykłej ziemskiej dziewczyny, ale książę lub pan powinien słuchać tej nieskalanej panny, śpiewającej hymn czystości zbawienia i ducha. Nie jest zły zwyczaj, który stosuje się we wszystkich kościołach, by śpiewać ten hymn podczas nieszporów, w sposób szczególny, odmienny od innych śpiewów.

Słodka Matko Boga, czy możesz zatroszczyć się o Ducha dla mnie, abym mógł wytłumaczyć z pożytkiem i dobrze Twój śpiew, w taki sposób, by Jego Wysokość, i my wszyscy, moglibyśmy zaczerpnąć mądrości, która by nas prowadziła do godnego życia w chwale, tak byśmy potem w wiecznym życiu mogli celebrować i śpiewać trwający wiecznie Magnificat. Bóg tego chce. Amen.

M. Luter


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

W pokusach przeciw świętej czystości nie bądź bojaźliwy, ale natychmiast odwróć się od nich z pogardą i zwróć ku innemu przedmiotowi. Okaż się zawsze człowiekiem poważnym i człowiekiem o męskim usposobieniu. Bojaźliwość rodzi niebezpieczeństwo.

 

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś
Panie, łaskawie napełniłeś nasze serca Duchem Świętym. Za jego natchnieniem św. Efrem diakon głosił z radością Twoje tajemnice i przez Jego moc zasłużył na to, aby zasiadać w Twoim Królestwie. Amen.
 


Patron DniaŚw. Efrem

Św. Efrem, diakon i doktor Kościoła Urodził się w Nisibis w Mezopotamii około roku 300. Jego ojciec poganin wygnał go z domu za sympatię do chrześcijan. Św. Efrem znalazł schronienie u św. Jakuba, biskupa Nisibis, który zapewnił mu staranne wykształcenie. Po śmierci św. Jakuba przeniósł się do Edessy, gdzie wstąpił do klasztoru i został wyświęcony na diakona. Poeta, egzegeta i wspaniały mówca, św. Efremzostał nazwany "prorokiem Syryjczyków" i "lutnią Ducha Świętego". Zmarł w roku 373. Papież Grzegorz XV zaliczył go w roku 1920 w poczet doktorów Kościoła.


jutro: bł. Bogumiła

wczoraj
dziś
jutro