logo
Piątek, 01 lipca 2022 r.
imieniny:
Ottona, Bogusza, Haliny, Mariana, Teodoryka – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

Katoflix

Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Michał Gryczyński
Ostania deska ratunku
Przewodnik Katolicki
 


Taką też rangę ma...

Święto Miłosierdzia Bożego, obchodzone w drugą Niedzielę Wielkanocną, jest ostatnią deską ratunku dla największych nawet grzeszników. Tak głosi przesłanie, które Bóg przekazał światu za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny.
 
W ostatnich latach nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się kultów. W niezliczonej liczbie kościołów można znaleźć obrazy miłosiernego Chrystusa, przed którym systematycznie odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Siostra Faustyna jest jedną z najbardziej znanych polskich świętych, a książki poświęcone jej życiu i dziełu są w wielu polskich domach. W tej sytuacji niezbędna jest pogłębiona refleksja nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego oraz duchową formacją Jego czcicieli.

Za szczytową - po Eucharystii - formę pobożności katolickiej uznawane jest nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Taką też rangę ma...
 
Kult Miłosierdzia Bożego
 
Stanowi on interioryzację - to znaczy uwewnętrznienie – czci Serca Jezusowego. Świadczą o tym słowa Jana Pawła II, zawarte na kartach encykliki Dives in Misericordia: W sposób szczególny zdaje się Kościół wyznawać Miłosierdzie Boga i oddawać Mu cześć, zwracając się do Chrystusowego Serca; właśnie bowiem zbliżenie do Chrystusa w tajemnicy Jego Serca pozwala nam zatrzymać się w tym niejako centralnym, a zarazem po ludzku najbardziej dostępnym punkcie objawienia miłościwej miłości Ojca, które stanowiło centralną treść mesjańskiego posłannictwa Syna Człowieczego (DiM 13).

Oba te nabożeństwa odnoszą się do wyroczni Pana, zawartej na kartach starotestamentalnej Księgi proroka Zachariasza: Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym (Za 12,10). Wyrocznia urzeczywistniła się na Golgocie, a świadkiem tego co się wówczas stało, był św. Jan Apostoł, który widział, jak z przebitego włócznią Serca Jezusa wypłynęły Krew i Woda.

O wyjątkowej wartości nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego świadczy wymownie...
 
Niezwykła obietnica
 
Jest ona przypisana do święta ku czci Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus oznajmił siostrze Faustynie: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar..." (Dz - 699).
Warunkiem skorzystania z tej wielkiej łaski – porównywalnej ze skutkami, jakie przynosi chrzest – jest stan łaski uświęcającej oraz całkowita ufność w Miłosierdzie Boże, której musi towarzyszyć czynna miłość bliźniego oraz synowska bojaźń Boża.

Na przestrzeni dziejów tajemnica Miłosierdzia Bożego odsłaniała się nam stopniowo. Dzięki temu ludzkość uczestniczy w procesie zgłębiania jej, wnikając coraz bardziej do jej rdzenia. Fundamentem tej tajemnicy jest oczywiście biblijne przesłanie o Miłosierdziu Bożym, które dopełnia... 
 
Łańcuch objawień prywatnych
 
Każde z nich jest o tyle wiarygodne, o ile pozostaje w zgodzie z przesłaniem biblijnym. Kościół od wieków oddaje cześć Sercu Jezusowemu, a szczególnie po objawieniach, które przeżyła w XVII w. św. Małgorzata Maria Alacoque.

Ich rozwinięciem były doświadczenia mistyczne zakonnic: Marii Marty Chambon, której zawdzięczamy kult Ran Zbawiciela, a także orędzia miłosierdzia, przekazane za pośrednictwem Benigny Konsolaty Ferrero oraz Józefy Menendez. Nie bez powodu już w XIX w. podjęte zostały starania o wprowadzenie terminu „Miłosierne Serce Zbawiciela”, ale Stolica Apostolska stanęła wówczas w obronie tradycyjnej nazwy.
Dopiero uniwersalne orędzie Miłosierdzia Bożego, które poznaliśmy dzięki św. Faustynie, wskazuje ostatecznie na dalsze pogłębienie przedmiotu czci. O ile bowiem początkowo koncentrowano się na Sercu Jezusa, jako siedlisku Jego Miłości, o tyle teraz kult skupia się na Krwi i Wodzie, które wypłynęły z Jego Serca, czyli na samym Źródle Miłosierdzia. Wskazuje to na stałą gotowość – czyli wolę Pana Jezusa – do współczucia, które oznacza...
 
 

 
1 2  następna
Zobacz także
ks. Radosław Warenda SCJ
Przedsiębiorca nie musi być krwiopijcą uciskającym swoich pracowników. Wręcz przeciwnie – może mieć wartości i w dodatku być wierzącym! Co zadziwiające, przedsiębiorcą może być także pracownik, np. wyjeżdżający za pracą poza granice kraju. Dla jednego i drugiego są otwarte drzwi Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, do którego należą Krystyna i Maciej Kaniewscy, rozmówcy ks. Radosława Warendy SCJ. 
 
Jacek Poznański SJ
Słyszę czasami, że jeśli jakiś ideał jest nieosiągalny, to należy go odrzucić, po prostu nie należy się nim przejmować. Tak mówi się obecnie o ideale małżeństwa, czystości przedmałżeńskiej, nieużywaniu antykoncepcji, czystości kapłańskiej (celibacie). „Wymagajmy od ludzi tego, co są w stanie zrealizować – takich celów, ideałów, które są dla nich osiągalne. To będzie racjonalne, rozsądne”. Brzmi całkiem przekonywująco. A jednak… 
 
Aleksandra Wojtyna
Czego możemy się uczyć od prostej świętej? Przede wszystkim pokory. A cóż to jest? Pokora jest to prawda o sobie samym, to postawa wobec Boga i ludzi wolna od fałszu i zakłamania, pełna ufności, że wszystko, co mnie dotyka, otrzymuję z woli Bożej, i na nią się zgadzam. Tak żyła Bernadeta do końca swoich dni...
 
 
___________________
 
 reklama

katolicyzm