logo
Czwartek, 20 stycznia 2022 r.
imieniny:
Fabioli, Miły, Sebastiana, Fabiana  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga - pielgrzymka Romów
 


- Przychodzimy tu z sercem, bo wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga – podkreślają. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę grudnia na Jasnej Górze odbyła się już po raz 39. Ogólnopolska Pielgrzymka Romów. Modlono się o ustanie pandemii, za rodziny, które dla tej społeczności są wielką wartością. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej od zawsze towarzyszył Romom, nawet w drodze w taborach.

 

Ks. Stanisław Opocki, Krajowy Duszpasterz Romów podkreślił, że tegoroczne pielgrzymowanie wpisało się w tematykę roku duszpasterskiego w Polsce „Posłani w pokoju Chrystusa” i było wielką modlitwą o pogłębienie świadomości eucharystycznej, większej wiary wśród romskich katolików.

 

– Nie możemy milczeć wobec profanacji i bluźnierstw. Nie bądźmy obojętni na zło – zachęcał ks. Opocki.

 

Odwołał się także do pierwszego w historii Roma wyniesionego do chwały ołtarzy. Bł. Zefiryn Malla zginął w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Katalończyk został zatrzymany i rozstrzelany za wystąpienie w obronie katolickiego księdza. Zginął z okrzykiem: „Niech żyje Chrystus Król!”. Wskazując na bł. Zefiryna, ks. Opocki zachęcał do modlitwy za kapłanów, za Kościół, „byśmy i my sami przyczyniali się do świętości Kościoła”.


Szczepan Robert Widomski z Maszkowic, który z pomocą ks. Opockiego zorganizował cały autokar pielgrzymów, podkreśla, że warto być na Jasnej Górze, bo tu „czuć ducha”, a „Romowie przychodzą tu z sercem”. Romowie podkreślali, że modlą się o ustanie pandemii, za rodziny i za wszystkich chorych, bo „wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga”.


„Nigdy nie słyszałem, żeby w rodzinie romskiej ludzie starzy czuli się niepotrzebni, czy byli oddawani do domów starców. Oni cieszą się ogromnym szacunkiem” – mówi o romskich rodzinach ks. Opocki. Zdaniem krajowego duszpasterza tej społeczności, Romowie są religijni z natury. – Nie spotkałem Roma ateisty – podkreśla. Kapłan wskazuje także na wielka gościnność członków tych wspólnot. Ks. Stanisław Opocki duszpasterzem Romów jest od ponad 20 lat. - Chciałem kiedyś jechać na misje - opowiada. Jednak kiedy na początku lat osiemdziesiątych poznał Romów z Łososiny Górnej, żyjących w prymitywnych warunkach, uświadomił sobie, że to będzie jego misja. Duszpasterstwem Romów zajął się w latach 70. jezuita ks. Edward Wesołek, od 1979 r. krajowy duszpasterz Romów. On też w 1981 r. zainaugurował doroczne pielgrzymki tej grupy narodowej i etnicznej na Jasną Górę, które odbywają się w pierwszą niedzielę grudnia.


Od 1996 roku Krajowym Duszpasterzem Romów jest ks. Stanisław Opocki z diecezji tarnowskiej. Od 1985 r. organizował pielgrzymki Romów do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, obecnie do Wał – Rudy do sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Także w drugą niedzielę czerwca organizowana jest pielgrzymka do Rywałdu Królewskiego na Kujawach. Patronka tego sanktuarium nazywana jest Matką Bożą Cygańską.

 

W 2017 r. został wydany "Romski modlitewnik i śpiewnik". Publikacja przygotowywana była przez kilka lat przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Autorem blisko 200-stronicowego modlitewnila jest Andrzej Sochaj.

 

Publikacja powstała również po to, by ocalić od zapomnienia powstałe na przestrzeni lat teksty i tłumaczenia modlitw oraz pieśni na język romski Większość modlitw i pieśni opublikowano w wersji dwujęzycznej. Pierwsze wersy refrenu w języku romskim słynnej pieśni „Czarna Madonno” brzmią: "Madonno Kali madonno ćhaworo te tiro som/ O de Man Kali Madonno ke tute garuweł pes". Niektóre, typowo romskie pieśni opublikowano w kilku narzeczach, np. w narzeczu Bergitka Roma i w narzeczu Lovarów.


Romowie oraz Sinti są jedną z mniejszości narodowych i etnicznych, jaka od wieków zamieszkuje Polskę. Romowie wywodzą się z różnych grup: Polska Roma, Kelderasze, Lowarzy, Bergitka Roma. Najmocniej podkreślaną cechą romskiej tożsamości jest używany przez tę społeczność język romani, czyli język romski.

Katolicy stanowią 90 proc. Romów żyjących w Polsce, pozostali to zielonoświątkowcy i Świadkowie Jehowy.

 

Romowie, których pierwotną ojczyzną były wschodnie Indie, to lud częściowo osiadły a częściowo koczowniczy. Główne ich skupiska na terenie Europy, dokąd przywędrowali X w., znajdują się w Rumunii, na Węgrzech i Słowacji. Ich liczebność na świecie szacuje się na 2-5 mln. W czasie II wojny światowej zginęło ok. 500 tys. Romów. Obecnie w Polsce zamieszkuje ich około 15 tys.

 

Mirosława Szymusik
jasnagora.com