logo
Piątek, 21 lipca 2017 r.
imieniny:
Daniela, Danieli, Wawrzyńca, Wiktora – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama
Piątek, 21 lipca 2017
XV tydzień Okresu Zwykłego, III tydzień psałterza

Wspomnienie dowolne św. Wawrzyńca z Brindisi – prezbitera i doktora Kościoła
Wspomnienie dowolne św. Apolinarego – biskupa i męczennika
Czytania liturgiczne
Piątek. 
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Apolinarego, biskupa i męczennika

Nowy lekcjonarz: Wj 11, 10-12, 14; Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13); Por. J 10, 27; Mt 12, 1-8;
Stary lekcjonarz: Wj 11, 10-12, 14; Ps 116B, 12-13. 15-16bc. 17-18; J 10, 27; Mt 12, 1-8;


PIERWSZE CZYTANIE  (Wj 11,10-12,14)
Baranek paschalny

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić synów Izraela ze swego kraju.
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: «Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała dla spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć.
Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać.
I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać je będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach, laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.
Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. Krew będzie wam służyła na oznaczenie domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.
Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze»”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 116B,12-13.15-16bc.17-18)


Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. 

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana. 

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych. 
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany. 

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana. 
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 10,27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 12,1-8)
Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”.
A On im odpowiedział:
„Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary», nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Oto słowo Pańskie.

 
wczoraj
dziś
jutro
 
Komentarz liturgiczny
Czego pragnie Bóg?


Szabat, zakaz prac w polu był posunięty do takiego absurdu, że nawet człowiek głodny nie mógł zrywać kłosów i łuskać z nich ziaren, by się nimi nasycić. Tymczasem Jezus Chrystus pokazuje swoim uczniom i nam czytającym Ewangelię, że pierwsze pragnienie Boga to nasycić człowieka. Bóg nie pragnie byśmy byli głodni. Bóg nie godzi się na nasz głód. Chce byśmy najpierw nasycili się duchowo, a potem fizycznie. Kłosy zrywane przez uczniów to symbol nawiązujący do Eucharystii, to dowód na to, że Bóg jest gotów obdarowywać człowieka zawsze i wszędzie tylko po to, żebyśmy zrozumieli, że On dba o każdą sferę naszego życia, że nie pozwala, żebyśmy w czymkolwiek odczuwali głód: w życiu fizycznym, psychicznym czy duchowym. Bóg jest dawcą, pokarmem na życie wieczne.
 
Boże, chroń mnie od nadmiernego przywiązania do tego, co przeszkadza prawdziwie żyć i miłosiernie kochać. Chcę być posłuszny tylko Tobie i wypełniać Twoją wolę.
 
Rozważania pochodzą z książki
o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
www.edycja.pl
 
  
wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja katolika
Pan Jezus powiedział: „moje owce słuchają mojego głosu” (zob. J 10,27).
 
Faraon zdecydowanie nie należał do owiec Pana. Ani wówczas, gdy nie chciał wypuścić ludu Izraela z Egiptu, ani gdyby żył teraz, nie zmieniłby zdania. To w sumie przerażające, jak bardzo można się uprzeć i nawet w obliczu mocy Boga, nie chcieć zmienić swojej decyzji. Co gorsza móc ją zmienić i ustąpić, ale tylko na chwilę, by potem zaciąć się w swoim uporze jeszcze mocniej.
 
Czy Bóg chciał aby serce faraona stało się zatwardziałe, uparte, nieskore do współpracy z Bogiem? Z pewnością nie, ale Bóg dopuścił ten stan, znając serce tego człowieka. Bóg znał faraona, wiedział że jest złym człowiekiem, okrutnym ciemiężycielem i mordercą, świadomym swego postępowania. 
 
Każda z plag, którą zsyłał Bóg na Egipt, była wezwaniem dla faraona, aby się opamiętał. To „kamienne”, głuche na Boga serce, nie stało się takim w jednej chwili. Pan Bóg nie spieszy się w swoich działaniach. Nigdy też nie wywiera presji i decyzję zawsze pozostawia wolnej woli każdego człowieka. To mój wybór może zaprowadzić mnie na złą drogę. To brak chęci zawrócenia ze złej drogi, może uczynić moje serce zatwardziałym. 
 
Czy zatwardziałość serca faraona była warunkiem objawienia się chwały Bożej? Tak właśnie się stało, aby łaska Boga wobec narodu Izraela, mogła przemówić donośnym głosem: oto jest Bóg, który wyzwolił swój lud. Bóg potężniejszy od faraona, mocniejszy od jego kapłanów, Bóg litujący się nad niedolą i wyprowadzający ku wolności.
 
Serce faraona było nieczułe, nierozumiejące, twarde i niezmienne. A mimo to Bóg do końca dawał temu sercu szansę, szansę z której ono nie skorzystało i odwróciło się od Boga ostatecznie.
 
Jeśli wiesz i rozumiesz, że jesteś na złej drodze, jeśli twoje serce ci to podpowiada, zawróć póki czas. 
 
Anna
orlimada@gmail.com

***

Człowiek pyta:

Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?
Mt 26,62

***

KSIĘGA III, O wewnętrznym ukojeniu
Rozdział XI. O TYM, ŻE TRZEBA BADAĆ I POWŚCIĄGAĆ PRAGNIENIA SERCA

1. Synu, trzeba ci jeszcze nauczyć się wielu rzeczy, których dotąd dobrze nie umiesz. Cóż to takiego, Panie? Abyś to, co mnie się podoba, przedkładał zawsze ponad swoje pragnienie Ef  1,9, abyś nie kochał siebie, ale jak najżarliwiej ulegał mojej woli.

Twoje pragnienia często zapalają się i nagle gasną, ale zastanawiaj się zawsze, czy postępujesz tak lub inaczej dla mojej chwały, czy raczej dla własnej wygody. Jeżeli działasz z myślą o mnie, będziesz szczęśliwy, cokolwiek ci rozkażę, ale jeżeli kryje się w tobie jeszcze coś skierowanego ku sobie - to właśnie ci przeszkadza, to cię obciąża.

2. Strzeż się więc, byś nie ulegał zbytnio pragnieniu, które powziąłeś nie biorąc mnie pod uwagę, aby przypadkiem później to, co wybrałeś jako lepsze dla siebie, nie obróciło się w karę i w nieszczęście. Nie trzeba bowiem od razu ulegać temu poczuciu, że coś wydaje się dobre, ale także nie od wszystkiego, co z początku wydaje się złe, należy uciekać.

Pożytecznie jest czasem pohamować się nieco nawet w dobrych staraniach i pragnieniach, abyś przez gwałtowność nie popadł w zamęt ducha i byś przez brak umiaru nie zgorszył innych; mógłbyś wtedy łatwo pozwolić się wytrącić z obranej drogi i stracić równowagę, gdyby ktoś miał coś przeciw tobie.

3. A przecież bywa i tak, że trzeba nawet użyć siły i mężnie przeciwstawić się zachciance zmysłów, nie zważać na to, czego sobie życzy albo nie życzy ciało, ale tak postępować, aby nawet wbrew sobie musiało się poddać sile ducha.

A trzeba je powściągać i zmuszać do posłuchu tak długo, aż stanie się na wszystko gotowe, nauczy się poprzestawać na małym, zadowalać się najprostszymi rzeczami i nie szemrać, gdy coś mu się nie podoba 1 Kor 9,27.

Tomasz a Kempis, 'O naśladowaniu Chrystusa'

wczoraj
dziś
jutro
 
Refleksja maryjna

Maryja symbolem Kościoła wdowy

Maryja jest wdową i symbolem Kościoła wdowy: Kościół Nadziei żył pełnią w Wielką Sobotę; Kościół, który wierzy w niemożliwe i nie wierzy w śmierć. Kościół podzielony na "już" Królestwa i "nie jeszcze", które wymaga wytrwałości w wierze i gorącego oczekiwania dnia, w którym "śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ni trudu już nie będzie" i zwycięstwo Boga objawi się w pełni (Ap 21, 4).

"Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia" śpiewamy każdego wieczoru w obrzędzie liturgicznym. Tak, również Kościół jest matką miłosierdzia, zawsze i wszędzie.

G. Blaquiere

teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com

wczoraj
dziś
jutro
 

Żyj jak krewny wielkiego Króla, nie dopuszczając do niczego, co mogłoby przeczyć temu szlachectwu.

Z ‘Dziennika Duchowego' Sługi Bożego ks. Franciszka Jordana (1848-1918),
Założyciela Salwatorianów i Salwatorianek

Modlitwa na dziś

Boże, Ty dla chwały swojego imienia i zbawienia ludzi udzieliłeś świętemu Wawrzyńcowi, kapłanowi, ducha rady i męstwa, daj nam za jego wstawiennictwem w tym duchu poznawać, co należy czynić, i wypełniać poznane zadania. AmenPatron Dniaśw. Wawrzyniec z Brindisi
 kapłan i doktor Kościoła

Św. Wawrzyniec urodził się w roku 1559 w Brindisi. Wstąpił do zakonu kapucynów. Na studiach w Padwie i Wenecji zdobył głębokie wykształcenie teologiczne i biegłość w kilku językach. Wyświęcony na kapłana, pracował gorliwie nad reformą katolicką w Italii, Niemczech i Czechach. Pod koniec życia działał jako dyplomata i pośrednik pokoju. Umarł w Lizbonie 22 lipca 1619 roku.

jutro: św. Marii Magdaleny

wczoraj
dziś
jutro