logo
Środa, 17 stycznia 2018 r.
imieniny:
Antoniego, Henryki, Mariana, Rościsława  – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 

Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaII Niedziela Zwykła, rok B 

14 stycznia 2018 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

 
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

(J 1,35-42)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Jezus jest Pasterzem owiec, ale też jest Barankiem. On strzeże swych owiec, ich broni, o nie dba, troszczy się. On za nie także oddaje swoje życie.  

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» W drodze za Jezusem ważne jest, aby znać motywy, które nami kierują. Trzeba widzieć czego szukam idąc za Panem, co pragnę znaleźć. Brak solidnej motywacji w drodze za Panem może prowadzić do tego, że ta droga zacznie mi się nudzić, że inne drogi nagle będą wydawały się bardziej atrakcyjne, aby to nimi kroczyć, porzucając drogę kroczenia za Jezusem. 

Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Nie tylko organizacje szpiegowskie zbierają informacje o osobie, która jest w kręgu ich zainteresowania. One chcą jak najwięcej o niej wiedzieć. Także uczeń Pana powinien stale poznawać środowisko życia Jezusa, styl Jego życia, Jego samego. Poznawać i coraz bardziej uznawać za swoje.

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Jezus nie ma przed uczniami nic do ukrycia. On ich zaprasza, aby zakosztowali, zasmakowali, zobaczyli jak mieszka, jak żyje. On pragnie, aby ostatecznie Jego styl życia stał się ich stylem. On wie, że aby dobrze dla Niego pracować, najpierw trzeba dobrze z Nim pobyć. 

Czy jestem posłuszny Jezusowi, memu Pasterzowi? Czy okazuję wdzięczność Panu, Barankowi Bożemu za ofiarę Jego życia dla mego zbawienia. Jakie mną kierują motywy w drodze za Panem? Czy ja wiem czego szukam idąc za Jezusem? Czy coraz lepiej wiem, gdzie mieszka Pan? Jaki jest Jego styl życia? Czy coraz bardziej to jest także i mój styl życia i postepowania? Czy korzystam z każdej okazji, aby  poznawać Pana Jezusa a tym samym do Niego się upodobniać? Najpierw być a potem działać: czy pamiętam o tej zasadzie budując moją relację z Panem?

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę...”
(Ps 40,7-8)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę


***

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2018Patron Dniaśw. Antoni
 
opat


Św. Antoni urodził się w Kome w Górnym Egipcie w roku 251. Jego rodzice byli bogatymi i cnotliwymi chrześcijanami. Rozdawszy swoje majętności biednym, młody człowiek udał się na pustkowie. Żył tam przez wiele lat jako eremita, heroicznie umartwiając się i poświęcając milczeniu, modlitwie i pracy fizycznej. Po dwudziestu latach ciężkich pokus i walk z szatanem rozgłos świętości i cudów oraz siła jego przykładu i sława ściągnęły do niego setki naśladowców. Przekazał im swoje nauki. W roku 305 założył w oazie Farium wspólnotę religijną Cenobitów (mnisi żyli w oddzielnych celach). Umarł w roku 356, w wieku 105 lat, w swej pustelni na górze Kolzim, w pobliżu Morza Czerwonego.

jutro: św. Woluzjana i św. Deikola

wczoraj
dziś
jutro