logo
Wtorek, 21 sierpnia 2018 r.
imieniny:

Franciszka, Kazimiery, Ruty, Piusa, Joanny, Baldwina – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 

Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaXX Niedziela Zwykła, rok B

19 sierpnia 2018 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! 

(Ef 5,15-20)
 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Jakże wiele cierpienia dzieje się z powodu głupiego, pozbawionego mądrości ludzkiego postepowania. Czy dbam, aby moje postepowanie naznaczone było mądrością, roztropnością, dobrem.

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Oczywiście do dobrego a wówczas dni złe mają szansę stać się dobrymi, dniami nadziei, rozwoju, szczęścia. Czy ja wykorzystuję każdą chwilę życia ku dobremu? Czy dni złe przemieniam w dobre?

Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. To bowiem gwarantuje dobre wybory i czyny, życie miłe Panu Bogu. Czy ja solidnie i uczciwie rozeznaję wolę Pana Boga odnośnie swego życia? Czy rozeznaną, staram się wypełnić, zrealizować, przekuć w czyn?

A nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości. I wielu innych złych, grzesznych czynów, ludzkiego nieszczęścia, ludzkich dramatów. Ja piję wino, korzystam z radości, które niesie jego spożywanie, ale winem się nie upijam, nie tracę przytomności, trzeźwego myślenia i dobrego działania. Wspieram tych, którzy zmagają się z problem nadużywania alkoholu.

Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! Jakże wiele słów pełnych różnorakich próśb codziennie kierowane jest w stronę nieba. W tę samą stronę zdecydowanie mniej płynie słów pełnych wdzięczności. Czy jestem wdzięczny Panu Bogu za Jego dary i łaski? Czy wyrażam Panu Bogu moją wdzięczność? Czy czasami nie znajduję się na Bożej liście niewdzięczników? Czy pamiętam i używam słowa „dziękuję”. 

W modlitwie będę prosił o mądrość dla moich słów, czynów, życia. Podziękuję Panu Bogu za łaski ostatnio otrzymane. Pomodlę się za uwikłanych w problemy z alkoholem, o dar wolności i trzeźwości.

 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego..
(Ps 34, 14-15)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Dusza moja chlubi się Panem

 

***
 

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2018Patron DniaŚw. Pius X
 
papież

 

Józef Sarto urodził się w Riese koło Wenecji w 1835 roku jako drugie z dziesięciorga dzieci wiejskiego listonosza. Ukończywszy chlubnie studia teologiczne był kolejno wikarym, proboszczem, ojcem duchownym seminarium, biskupem Mantui, wreszcie kardynałem i patriarchą Wenecji. W roku 1903 został wybrany papieżem. Jako pasterz całego Kościoła odrodził życie eucharystyczne, wydając dekret o częstej Komunii świętej i wczesnej Komunii dzieci. Zapoczątkował odrodzenie liturgii przez reformę kalendarza kościelnego, brewiarza i śpiewu. Odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Energicznie zwalczał błędy modernizmu. Przez całe życie odznaczał się pokorą, łagodnością, miłosierdziem dla biednych i umiłowaniem ubóstwa. Umarł 20 sierpnia 1914 roku.

jutro: NMP Królowej

wczoraj
dziś
jutro