logo
Czwartek, 22 marca 2018 r.
imieniny:
Bogusława, Jagody, Katarzyny, Zachariasza, Lei – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 

Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaV Niedziela Wielkiego Postu, rok B

18 marca 2018 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
(J 12,20-33)

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

 

Grecy z naszej, niedzielnej Ewangelii pragnęli zobaczyć Jezusa, w innym tłumaczeniu, pragnęli Go poznać. Uczestnicy II tygodnia ćwiczeń ignacjańskich modlą się o łaskę poznania Jezusa, co ma prowadzić do większego umiłowania Go, a to z kolei do owocnego naśladowania Mistrza z Nazaretu w życiu, w codzienności. Z tego płynie wniosek, że Grecy z naszej Ewangelii byli dopiero przed uczynieniem pierwszego kroku na drodze budowania więzi z Synem Bożym, dodajmy, więzi głębokiej i życiodajnej, bo inną więzią z nami Pan nie jest zainteresowany. 

A ja? Czy do poznania Jezusa prowadzi mnie ciekawość czy miłość? Czy pragnę Jezusa tylko zobaczyć, aby czegoś o Nim się dowiedzieć, czy też ufam, że to „zobaczenie” będzie wstępem, pierwszym krokiem w budowaniu głębokiej więzi z Nim? Czy to pragnienie zobaczenia, poznania Jezusa a tym samym pragnienie budowania z Nim więzi nie osłabło w moim sercu? Czy jeszcze jest tam obecne? Czy jest tym pierwszym i najważniejszym wśród wielu innych pragnień?

Jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii zgromadzonym wokół Jezusa ludziom dane było słyszeć głos z Nieba, głos Ojca potwierdzający misję Syna. Reakcje ludzi były różne. Jedni twierdzili, że zagrzmiało, inni, że to anioł przemówił do Jezusa. W tym miejscu moglibyśmy poczuć się trochę zazdrośni. Oni słyszeli głos z nieba, a my? My mamy słowo Boże. To nasz głos Boży z nieba. To od nas zależy czy będzie on głosem codziennym czy tylko od wielkiego święta, sporadycznym, okazjonalnym. To od nas zależy, czy wsłuchując się w ten głos (czy też wczytując się) usłyszymy Pana Boga, który do nas przemawia, usłyszymy Boga, który objawia nam swoją wolę, uczy życia, życie koryguje.

Czy Boże słowo, to mój codzienny głos Boży czy tylko okazyjny? Czy słucham go uważnie, czy w rozproszeniu? Czy reaguję już tylko na odgłos burzowych grzmotów a wobec Bożego słowa jestem obojętny, wręcz głuchy? Czy gdyby nawet anioł z nieba do mnie przemówił i tak pozostałbym niewzruszony, obojętny?

Pan Jezus mówi o wyrzuceniu precz władcy tego świata, złego ducha. Historia i nasze życie podpowiada, że ten władca działa do dziś, wyrządzając jakże wiele szkód na ciele i duszy nam i naszym braciom i siostrom. Wyrzucony precz ciągle nas przekonuje, kusi, abyśmy go wpuścili z powrotem na arenę naszego życia. Kiedy damy się zwieść, omamić obietnicą złotych gór, raju na ziemi i innych świecidełek i choćby tylko delikatnie uchylimy mu furtkę wraca i wywraca nasze życie do góry nogami.

Czy czuwam? Czy nie daję się zwieść i oszukać? Czy codziennie sprawdzam wszystkie drzwi, bramy i furtki dostępu do mego życia czy są zamknięte? Czy otwieram je wówczas, kiedy słyszę głos Dobrego Pasterza? Czy kiedy mam choćby cień wątpliwości czyj to głos, drzwi mego serca pozostają zamknięte? 

Pomodlę się o owocne wykorzystanie ostatnich dwóch tygodni Wielkiego Postu. Przyjrzę się jak wygląda realizacja moich wielkopostnych postanowień. Pomodlę się za tych, którzy jeszcze nawet nie zauważyli, że trwa czas Wielkiego Postu, aby podjęli drogę pokuty i nawrócenia, drogę przemiany serca.

 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego...
(Ps 51,12-13)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Przywróć mi, Panie, radość z Twojego zbawienia


***

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2018Patron DniaŚw. Lea
wdowa

Jedyne wiadomości o św. Lei, pobożnej wdowie z IV wieku, znajdują się w liście, który św. Hieronim napisał do św. Marceli. Po śmierci męża usunęła się do rzymskiego klasztoru; w końcu została jego przełożoną. Odznaczała się wielką uległością i pokorą. Całe noce spędzała na modlitwach, a swoje towarzyszki pouczała pięknym przykładem umartwienia i prostoty.

jutro: św. Turybiusza

wczoraj
dziś
jutro