logo
Poniedziałek, 25 października 2021 r.
imieniny:
Ingi, Maurycego, Sambora, Darii, Blanki, Gaudentego – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Pielgrzymka Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”
 


Dają radość i nadzieję. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej tradycyjnie na Jasnej Górze modlą się niepełnosprawni i ich opiekunowie z Krakowa Nowej Huty. Pielgrzymkę zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes", którego celem jest aktywizacja osób niepełnosprawnych przez działalność kulturalną, sportową i artystyczną. Przyjechało ok. 260 osób, podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów.

 

Jak zauważają, na pielgrzymowanie, od 17 lat, wybrali wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, by Jej na Jasnej Górze powierzać swoje cierpienia i boleści związane z niepełnosprawnością, chorobą czy starością.

 

- Każdy przywozi ze sobą to, co w sercu nosi, ale w tym roku mamy też dwie szczególne intencje – podkreślił Tadeusz Skiba, prezes Stowarzyszenia. – Dziękujemy za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej, która też opiekowała się niepełnosprawnymi. Druga intencja to ta, że przetrwaliśmy okres pandemii, bo mamy nadzieję, ze to już będzie w jakimś stopniu za nami.

 

Tadeusz Skiba zauważył także, że „radość i nadzieja”, które są w nazwie stowarzyszenia, to wartości, których dziś potrzebują nie tylko osoby niepełnosprawne. – Próbujemy nasza radością pracowników, opiekunów dzielić się z niepełnosprawnymi. A często oni dzielą się swoja radością, często spontaniczną, ale chyba ta spontaniczność jest bardzo istotna w życiu człowieka, bo najczęściej wyraża jego wnętrze – mówił prezes Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes".

 

- Naszą nadzieją jest to, że ludzie, z którymi pracujemy będą mieli lepsze życie, większe możliwości – podkreślają opiekunowie.

 

Oprócz osób niepełnosprawnych w pielgrzymce uczestniczyli pracownicy, którzy asystują niepełnosprawnym w różnych ośrodkach prowadzonych przez stowarzyszenie jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy czy Dom Pomocy Społecznej.

 

Stowarzyszenie powstało w 1997 r. i zajmuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które mieszkają w Krakowie, ale też udziela wsparcia i opieki osobom znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej, chorym i ich rodzinom oraz osobom starszym.

 

Mirosława Szymusik
jasnagora.com